Miesiąc pobytu gratis zadzwoń i poznaj szczegóły!
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc

Terapia dla kobietTerapia dla kobiet

Uzależnienie dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiety. W obu przypadkach mamy do czynienia z identycznymi objawami osiowymi. Najnowsze doniesienia wskazująca na to, że co roku liczba uzależnionych kobiet wzrasta, wpływ na to mają różnego rodzaju czynniki. Przede wszystkim współczesne kobiety częściej sięgają po alkohol, jedni przyczyn tego zjawiska doszukują się w złej interpretacji równouprawnienia, inni w zmianie stylu życia kobiet, nie bez znaczenia pozostaje tutaj rozwój przemysłu monopolowego i szeroka oferta produktów przeznaczonych specjalnie dla pań. Jeśli chodzi o samo uzależnienie, a szczególnie alkoholizm kobiet, to bardzo często wpływ na jego wystąpienie mają problemy związane ze sferą emocjonalną, a dokładniej brak umiejętności radzenia sobie w konstruktywny sposób z przykrymi emocjami. Z naszych doświadczeń wynika, że problem nadużywania alkoholu często związany jest z emocjami towarzyszącym takim zdarzeniom w życiu kobiety jak:

  • odejście z domu dzieci
  • przejście na emeryturę
  • problemy rodzinne oraz małżeńskie
  • poświęcanie się dla innych, dla rodziny
  • rezygnacja z przyjemności, samorozwoju i zajęcie się prowadzeniem domu

Ponadto należy zauważyć, iż styl picia uzależnionych kobiet różni się od stylu picia mężczyzn. Albowiem piją głównie w samotności. Alkohol spożywają przede wszystkim w domu, próbują ukryć swój problem przed znajomymi, przed rodziną. Obawiają się oceny otoczenia, przypięcia łatki ,,alkoholiczki’’, dlatego też rzadziej szukają pomocy. Obwiniają siebie, za taki stan rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują do siebie pogardę. Należy także zaznaczyć, iż ze względu na różnice fizjologiczne kobiety szybciej się uzależniają, co więcej szybciej niż mężczyzn dopadają je zdrowotne konsekwencje picia.