Miesiąc pobytu gratis zadzwoń i poznaj szczegóły!
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc

Leczenie lekomaniiKażdego roku rośnie odsetek Polaków nadużywających leków. Według wielu statystyk jesteśmy rekordzistami w Europie, jeżeli chodzi o ilość zażywanych środków przeciwbólowych. W telewizji najczęstszymi reklamami oprócz produktów spożywczych są kampanie farmaceutyczne. Wiele substancji możemy kupić bez recepty, a szybkie tempo życia sprzyja szukaniu prostych i łatwo dostępnych metod radzenia sobie z dolegliwościami, nawet bez konsultacji lekarskiej. Leki, które mogą uzależniać, są przepisywane przez lekarza, a mimo to można stracić kontrolę nad ich spożywaniem. Jak do tego dochodzi i gdzie leży granica między dużym, wynikającym z konieczności stosowaniem różnych medykamentów a nałogowym nadużywaniem ich?

Groźna choroba

Uzależnienie od leków jest tak samo poważnym nałogiem, jak alkoholizm, czy narkomania – jest równie co one niebezpieczne i występuje w tak samo dużej ilości przypadków. Charakteryzuje się nieodpartą potrzebą, wręcz przymusem zażywania leku (bądź kilku), nabywaniem jego zapasu oraz występowaniem objawów abstynencyjnych, wynikających z nagłego zmniejszenia dawki lub zaprzestania stosowania danego środka.

Czynników mogących sprzyjać uzależnieniu jest kilka:

  • zwiększone ryzyko u osób posiadających inne nałogi, np. uzależnienie od alkoholu,
  • zaburzenia psychiczne,
  • depresja, zaburzenia snu, zaburzenia lękowe,
  • hipochondria, czyli głębokie przeświadczenie o istnieniu u siebie różnych problemów zdrowotnych,
  • nerwica,
  • w grupie podwyższonego ryzyka znajdują się także kobiety w wieku 30-50 lat oraz osoby samotne.

Jakie leki są szczególnie niebezpieczne?

Istnieje kilka leków, od których uzależnienie jest najbardziej rozpowszechnione. Są to benzodiazepiny. Występują w środkach przeciwlękowych (np. Bromazepam, Clobazam, Diazepam, Oxazepam), przeciwdrgawkowych (Clonazepam), nasennych i uspokajających (np. Flurazepam, Midazolam, Nitrazepam, Triazolam). Rada Europy w 1990 roku orzekła, że z powodu substancji uzależniających zawartych w powyższych środkach farmaceutycznych, nie należy ich stosować powyżej 4 tygodni. Istnieje także szereg niebenzodiazepinowych leków nasennych, których potencjał do wywołania nałogu jest mniejszy, jednak nie powinien być lekceważony. Równie niebezpieczne są takie substancje, jak: Kodeina, Tramadol, Pseudofedryna, Desktometorfan. Lekarz przepisujący te środki musi przeprowadzić bardzo dokładny wywiad z pacjentem i mieć świadomość ewentualnych czynników mogących sprzyjać uzależnieniu. Często dzieje się tak, że lekoman korzysta z porad kilku specjalistów, zataja fakt leczenia u innych, by pozyskać od każdego z nich kolejne recepty.

Proces leczenia

Chorobą, jaką jest lekomania, wymaga złożonej terapii pod fachowym okiem psychiatry. Jedynie kompleksowe leczenie w profesjonalnym ośrodku może zagwarantować wyjście z nałogu. Podobnie jak w przypadku alkoholizmu, niezbędna jest detoksykacja, czyli odtrucie organizmu. Uzależnienie od leków powoduje skutki podobne do innych środków zmieniających świadomość, a objawy abstynencyjne są bardzo dotkliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Z tego względu chory nie jest zwykle w stanie sam przerwać brania. Należy wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo interakcji pomiędzy poszczególnymi lekami, jakie pacjent zażywa, a także zmiany w funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym uzależnionego. Leczenie lekomanii może być bardzo długim procesem, jednak należy pamiętać, że przy fachowej pomocy może zakończyć się pełnym sukcesem!

Jak przebiega terapia odwykowa w przypadku lekomanii?

Po zakończonej detoksykacji lekoman przechodzi powoli w stan całkowitej abstynencji, co odbywa się oczywiście pod okiem lekarzy. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień zaczyna organizować pierwsze sesje w ramach terapii odwykowej, podczas których osoba zmagająca się z nałogiem poznaje wszelkie objawy i przyczyny swojej choroby. Celem specjalisty jest zidentyfikowanie szkodliwych mechanizmów w zachowaniu nałogowca, które spowodowały rozwój lekomanii.

Przyczyny takiego stanu zdecydowanie nie są jednoznaczne. Objawy uzależnienia pojawiają się często u osób, które po prostu chcą oszczędzić sobie dyskomfortu i sięgają z tego powodu po leki przeciwbólowe. W prywatnych ośrodkach leczenia szukają też pomocy ludzie zmagający się dodatkowo z zaburzeniami natury psychicznej lub somatycznej. W niektórych przypadkach terapia odwykowa lekomanii jest też skutkiem hipochondrii, czyli panicznego i w większości przypadków nieuzasadnionego lęku o stan swojego zdrowia.

Na jakie objawy lekomanii należy zwrócić uwagę?

Jednym z najpoważniejszych sygnałów, po wystąpieniu którego należy rozważyć leczenie uzależnienia, jest odczuwanie silnego przymusu zażywania leku. Nałóg bardzo powoli i konsekwentnie zmusza osobę do przekraczania wyznaczonych granic: w końcu sięga ona po tabletki nawet po ustąpieniu wszystkich objawów choroby. Z czasem zaczyna je też brać w coraz większej liczbie, ponieważ tylko w ten sposób jest już w stanie uzyskać satysfakcjonujący efekt. Na tym etapie w prywatnym ośrodku chory kwalifikuje się już zarówno na detoksykację, jak i terapię odwykową lekomanii.

Można też wskazać na wiele innych objawów wskazujących na uzależnienie od różnego rodzaju leków. Nałogowiec sukcesywnie przekracza bowiem również granice moralne i zaczyna akceptować kłamstwo lub manipulację jako sposoby na uzyskanie kolejnej recepty. Towarzyszą mu też gwałtowne zmiany nastroju – zwłaszcza w sytuacjach, w których traci on dostęp do leku. Terapia odwykowa w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień w ogromnym stopniu skupia się na prawidłowym zarządzaniu swoimi emocjami. Jest ono niezbędne do zwalczenia lekomanii.

Jakie mogą być konsekwencje lekomanii?

Można wskazać zarówno na skutki natury fizycznej, jak i psychicznej. Nałogowcy często mierzą się z utrudniającym funkcjonowanie objawami takimi jak drżenie mięśni, potliwość, a nawet zaburzenia układu krążenia. Leczenie lekomanii w prywatnych ośrodkach odwykowych wymaga też terapii zaburzeń psychiki na czele z depresją. Na ostatnich etapach rozwoju uzależnienia chory musi się mierzyć z ogromnym wyniszczeniem organizmu, a także zachwianiem równowagi metabolicznej.

Oaza – prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Jeśli zauważacie Państwo u siebie objawy lekomanii, zapraszamy do kontaktu z naszym prywatnym ośrodkiem leczenia uzależnień. Przeprowadzimy niezbędną detoksykację, pomożemy w utrzymaniu stanu abstynencji, a także zapewnimy wsparcie w ramach profesjonalnej terapii odwykowej. Zadbamy o to, by pomóc Państwu w uporaniu się z nałogiem.