Miesiąc pobytu gratis zadzwoń i poznaj szczegóły!
Do końca miesiąca lub do wyczerpania miejsc

WspółuzależnienieGdy najbliższa osoba popada w nałóg…

Współuzależnienie to zjawisko, które jeszcze kilkanaście lat temu było traktowane po macoszemu, jednak od jest ono istotnym problemem społecznym. Za osoby borykające się z tym problemem uważa się przede wszystkim współmałżonków czy partnerów życiowych osób pogrążonych w nałogu, w dalszej kolejności – członków ich najbliższych rodzin.

Ludzie pozostający w bliskich relacjach z uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, podświadomie pragnąc za wszelka cenę pomóc tkwiącym w nałogu bliskim, nierzadko rezygnują ze swoich pragnień i potrzeb i zatracają tym samym poczucie własnej wartości. W wyniku tego, sami zaczynają być współuzależnieni. Długotrwałe tkwienie w takiej sytuacji powoduje uruchomienie destrukcyjnych mechanizmów obronnych, które w dużym stopniu wpływają na utratę komfortu psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa w wielu sferach życia. Osoby współuzależnione ukrywają nałogi bliskich przed otoczeniem, nierzadko przejmują na siebie ich obowiązki domowe, a także usiłują wziąć odpowiedzialność za konsekwencje partnera czy współmałżonka, np. spłacając zaciągnięte długi czy prosząc o zwolnienia lekarskie, aby usprawiedliwiać nieobecność partnera w pracy. Tkwienie w takiej pułapce, jaką jest współuzależnienie, prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia, stopniowej utraty poczucia własnej wartości, a w konsekwencji, zwiększa ryzyko wystąpienia schorzeń takich jak nerwice czy depresje.

Razem pożegnajcie współuzależnienie

Psychoterapeuci z Ośrodka OAZA oferują uzależnionym oraz ich bliskim, którzy dotknięci są zjawiskiem współuzależnienia, kompleksowe podejście do walki z nałogiem, jak i jego skutkami w środowisku rodzinnym oraz społecznym. Równolegle do terapii odwykowej współmałżonka czy partnera, ma miejsce psychoterapia osoby dotkniętej problemem współuzależnienia. Nasi doświadczeni terapeuci podkreślają, że istotnym czynnikiem w procesie leczenia współuzależnienia jest odbudowa zaufania – tak do samego siebie, jak i w relacjach międzyludzkich, w tym w także z partnerem. Dzięki leczeniu nasi pacjenci odzyskują wiarę w siebie oraz potencjał, wracającego do zdrowia i walczącego z nałogiem, współpartnera, zapewniając mu tym samym motywację do dalszych starań. Naturalną konsekwencją brania czynnego udziału w terapii jest odzyskanie dawnej radości życia oraz wiary we własne siły – tak, by współuzależnienie stało się już tylko przeszłością.